Prosjekter

OPPDRAG UTFØRT AV VM RANA

Aldersundet omsorgsbolig

2019/2020

Tilbygg BRAPRO

2020/2021Hauknes skole2017Tuftepark i Klokkerhagen2017

 

Utgraving av boligtomter

 

 

2017/2018


Snekkerfabrikken Eiendom


   2017Plastringsoppdrag 

 

 

Selforsparken

 

2017